På gång

Här finner ni information om vad som är på gång hos föreningen.

Löpande information om föreningens arbetsdagar, resor och vad som händer i föreningslokalen hittar ni om ni klickar på länkarna här i texten.

Bangård

På vår bangård arbetas det löpande med bland annat slipersbyten och andra underhållsarbeten. Under hela året arbetar vi med muskelkraft, men oftast under sommaren lånar vi in tex slipersbytare och gör en större insats. Vill du hjälpa till? Kontakta banchef Glenn Nilsson på telefon 072 3713051 för mer information.


Rullande material

Föreningen har många fordon som ska hållas i ordning och renoveras. Just nu arbetas det för fullt med SSNJ Co2 som håller på att färdigställas efter en intensiv renovering.

På vagnen SJ Cf4 1706 arbetas det med bland annat träarbeten, fotstegen har bytts ut och viss panel på sidan av vagnen ska bytas.

Ångloket S8 1646 får sina småtuber bytta, och även andra åtgärder utförda.

Foto: Bengt Gustavsson