Arbetstisdagar

Seniorarbetsgruppens arbetsdagar

Arbetsdagar under år 2022
Då det är mycket arbete som behöver utföras även under år 2022 vid Järnvägsmuseet/Kristianstads Södra, har jag efter att fått synpunkter från en del i seniorarbetsgruppen, fastställt följande arbetsdagar.
För att få kontinuitet vid våra arbetsobjekt kommer vi liksom år 2021 att arbeta tisdagar varje vecka fr o m vecka 2/2022 – t o m vecka 22/2022 samt fr o m vecka 36/2022 – t o m vecka 49/2022.
Fr o m vecka 23/2022 – t o m vecka 35/2022 arbetar vi tisdagar varannan vecka.
Arbetstid: Kl. 9 – minst kl. 14. Vi börjar dagen med förmiddagsfika.
Arbetsdagar:
Tisdagar:
Januari: 11, 18, 25
Februari: 1, 8, 15, 22
Mars: 1, 8, 15, 22, 29
April: 5, 12, 19, 26
Maj: 3, 10, 17, 24, 31
Juni: 2, 14, 28
Juli: 12, 26
Augusti: 9, 23
September: 6, 13, 20, 27
Oktober: 4, 11, 18, 25
November: 1, 8, 15, 22, 29
December: 6

Arbetsuppgifter 2022
Under år 2022 planerar vi att främst med upprustning/underhåll av SSnJ Co2 och SJ CF4b 1706.

Spår- och bangårdsarbeten blir också aktuella.

Hopas många dagar kommer att passa er. Det behövs många som hjälps åt och så är det roligare om vi är många som kan träffas och ha kul på våra arbetsdagar.

Alla medlemmar, inte bara seniorer, är självklart också välkomna att delta vid dessa arbetsdagar.

Mer information om arbetsdagarna med anledning av Covid 19
Uppdaterad information 2021-10-06 från mfÖSJ styrelse med anledning av utbrottet av Covid-19
”Då samhället åter öppnar upp så gör även vi det.
Hjärtligt välkomna på våra arbetsdagar och föreningslokalen.
Givetvis stannar vi hemma om vi känner oss sjuka.”

Dock kan dessa ändå bli inställda, ibland med kort varsel, pga. brist på ”arbetsledare”. För att vara säker på att arbetsdagen verkligen blir av, vänligen kontakta någon av nedanstående funktionärer innan arbetsdagen.
Titta även på föreningens hemsida: www.mfosj.se

Mikael Andersson, Tel: 0708/17 24 80, E-post: mikael.helena@bredband.net
Glenn Nilsson, Tel: 0723-71 30 51, E-post: glennsigurdnilsson@gmail.com
Jan Appelqvist: Tel: 044-24 38 40, E-post: jan_appelqvist@hotmail.com

Välkommen till våra arbetsdagar