Arbetslördagar

ARBETSLÖRDAGAR

Nu behöver vi bli flera som kommer till våra arbetslördagar!

Varje arbetslördag börjar vi klockan 9 och håller på minst till klockan 14. Detta innebär att under denna tid kommer det att finnas två ”arbetsledare” vid Järnvägsmuseet i Kristianstad.

Arbetslördagar Januari – juni 2022

År 2022
Januari: 15(inställd), 22, 29
Februari: 12, 19, 26
Mars: 19, 26
April: 9, 23,
Maj: 14, 21, 28
Juni: 11, 18

Inga ordinarie arbetslördagar i juli och augusti. Arbetslördagarna börjar igen i september.

Arbetsobjekt
Under år 2022 kommer vi att prioritera underhållsarbeten på våra personvagnar.
Det gäller personboggivagnen SSnJ Co2 och SJ CF4b 1706.
Vi kommer också att arbeta med andra objekt som t ex spårarbeten i normalspår och smalspår.
Under arbetsdagarna fikar vi också tillsammans någon gång under dagen.
Ta med arbetskläder och vad du vill äta under dagen.

Mer information om arbetsdagarna
Uppdaterad information 2021-10-06 från mfÖSJ styrelse med anledning av utbrottet av Covid-19
”Då samhället åter öppnar upp så gör även vi det.
Hjärtligt välkomna på våra arbetsdagar och föreningslokalen.
Givetvis stannar vi hemma om vi känner oss sjuka.”

Dock kan dessa ändå bli inställda, ibland med kort varsel, pga. brist på ”arbetsledare”. För att vara säker på att arbetsdagen verkligen blir av, vänligen kontakta någon av nedanstående funktionärer innan arbetsdagen.
Titta även på föreningens hemsida: www.mfosj.se

Mikael Andersson, Tel: 0708/17 24 80, E-post: mikael.helena@bredband.net
Glenn Nilsson, Tel: 0723-71 30 51, E-post: glennsigurdnilsson@gmail.com
Jan Appelqvist: Tel: 044-24 38 40, E-post: jan_appelqvist@hotmail.com

Välkommen till våra arbetsdagar