Arbetslördagar

ARBETSLÖRDAGAR

Vi behöver bli flera som kommer till våra arbetslördagar!
Här får du fysisk såväl som mental motion, socialt umgänge – allt i din egen takt – samtidigt som du kan göra samhällsnytta.

Varje arbetslördag börjar vi klockan 9 och håller på minst till klockan 14. Detta innebär att under denna tid kommer det att finnas två ”arbetsledare” vid Järnvägsmuseet i Kristianstad.

Arbetslördagar Januari – juni 2023
Januari: 14, 21, 28
Februari: 11, 18, 25
Mars: 11, 18, 25
April: 15, 22, 29
Maj: 20,
Juni: 10, 17
Inga ordinarie arbetslördagar i juli och augusti. Arbetslördagarna börjar igen i september.

Arbetslördagar september – december 2023
Ännu ej fastställda

Arbetsobjekt
Under år 2022 kommer vi att prioritera underhållsarbeten på våra personvagnar.
Det gäller personboggivagnen SSnJ Co2 och SJ CF4b 1706.
Vi kommer också att arbeta med andra objekt som t ex spårarbeten i normalspår och smalspår.
Under arbetsdagarna fikar vi också tillsammans någon gång under dagen.
Ta med arbetskläder och vad du vill äta under dagen, kaffe bjuder vi på.

Mer information om arbetsdagarna
Trots planering kan arbetsdagar ändå bli inställda, ibland med kort varsel, pga. brist på ”arbetsledare” vid t ex sjukdom. För att vara säker på att arbetsdagen verkligen blir av, vänligen kontakta någon av nedanstående funktionärer innan arbetsdagen.

Mikael Andersson, Tel: 0708/17 24 80, E-post: mikael.helena@bredband.net
Glenn Nilsson, Tel: 0723-71 30 51, E-post: glennsigurdnilsson@gmail.com
Jan Appelqvist: Tel:073-99 72 754, E-post: jan_appelqvist@hotmail.com

Välkommen till våra arbetsdagar