Arbetslördagar

ARBETSLÖRDAGAR

Varje arbetslördag börjar vi klockan 9 och håller på minst till klockan 14. Detta innebär att under denna tid kommer det att finnas nyckelansvarig ”arbetsledare” vid Järnvägsmuseet i Kristianstad.

Arbetslördagar mars 2021 – juni 2021
Mars: 13, 20, 27
April: 10, 17, 24
Maj: 8, 29
Juni: 12, 19
Inga ordinarie arbetslördagar i juli och augusti.

Arbetslördagar september 2021 – december 2021
September: 11, 18, 25
Oktober: 9, 16, 23, 30
November: 13, 20, 27
December: 11

Arbetsobjekt
Under hösten 2021 kommer vi fortsatt att prioritera underhållsarbeten på våra personvagnar.

Det gäller personboggivagnen SSnJ Co2 och ev. ytterligare någon vagn.
Vi kommer också att arbeta med andra objekt som t ex spårarbeten i normalspår och smalspår.
Under arbetsdagarna fikar vi också tillsammans någon gång under dagen.
Ta med arbetskläder och vad du vill äta under dagen.

Mer information om arbetsdagarna
Med anledning av utbrottet av Covid-19
MfÖSJ styrelse följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har därför i princip för närvarande ställt in samtliga arbetsdagar tills ny information delges.
Vissa mindre arbetsinsatser kan ändå komma att genomföras av enskilda medlemmar, men respektera då att de arbetar max två per tillfälle och plats för att minimera smittspridningen.
För aktuell information se mfÖSJ hemsida, www.mfosj.se
För att vara säker på att arbetsdagen verkligen blir av eller inte, vänligen kontakta någon av nedanstående funktionärer innan arbetsdagen.
Mikael Andersson, Tel: 0708/17 24 80, E-post: mikael.helena@bredband.net Glenn Nilsson, Tel: 0723-71 30 51, E-post: glennsigurdnilsson@gmail.com Jan Appelqvist: Tel: 073-99 72 754, E-post: jan_appelqvist@hotmail.com