Kontakta oss

Postadress:
Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar
Västra Storgatan 89
291 54 KRISTIANSTAD

Redaktör ÖSJ-bladet:
Thomas Binggeli, telefon 0722-18 91 81
Epost

Fysisk via brev till:
mfÖSJ, Redaktionen
Västra Storgatan 89
291 54 Kristianstad.

Webbredaktion:
Thomas Binggeli, telefon 0722-18 91 81
Epost

Försäljningsavdelning:
Telefon: 0739-97 27 54, Jan Appelqvist
Telefon: 044 – 24 03 71, Claes Ahlström
Epost

Trafiksektion:
Olof Wilhelmsson, telefon 0763-79 07 87
Mikael Andersson, telefon 0708-17 24 80
Epost

Kassör:
Bosse Persson, telefon 0708-66 98 74
Epost