Kontakta oss

Postadress:
Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar
Västra Storgatan 89
291 54 KRISTIANSTAD

Redaktör ÖSJ-bladet:
Gunnar Håkansson, telefon 046-14 06 67
Väpplingvägen 12
227 38 LUND
Epost

Webbredaktion:
Thomas Binggeli, telefon 0722-18 91 81
Epost

Försäljningsavdelning:
Telefon: 0739-97 27 54, Jan Appelqvist
Telefon: 044 – 24 03 71, Claes Ahlström
Epost

Trafiksektion:
Olof Wilhelmsson, telefon 0763-79 07 87
Mikael Andersson, telefon 0708-17 24 80
Epost

Kassör:
Carola Andersson, telefon 073-394 88 02
Epost