Kontakta oss

Postadress:
Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar
Västra Storgatan 89
291 54 KRISTIANSTAD

Redaktör ÖSJ-bladet:
Sara Olsson
Epost

Fysisk via brev till:
mfÖSJ, Redaktionen
Västra Storgatan 89
291 54 Kristianstad.

Webbredaktion:
Vaktant

Försäljningsavdelning:
Telefon: 0739-97 27 54, Jan Appelqvist
Telefon: 044 – 24 03 71, Claes Ahlström
Epost

Trafik:
Olof Wilhelmsson, telefon 0763-79 07 87
Epost

Kassör:
Bosse Persson, telefon 0708-66 98 74
Epost