Om oss

Om Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar

Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar, MFÖSJ, bildades 1972 och vill verka för att bevara och levandegöra järnvägsminnen från Kristianstadsbanorna, som en gång i tiden var sju till antalet. Detta förverkligar vi genom att underhålla och renovera den järnvägsmateriel som Kristianstads Regionmuseum har placerad på Kristianstads järnvägsmuseum, samt vår egen materiel. Föreningen disponerar över åtta ånglok, varav två smalspåriga, ett ellok, 8 motorvagnar och släp, fem lokomotorer samt ett antal person- och godsvagnar, företrädesvis med anknytning till Kristianstad. Med denna materiel brukar vi anordna några resor per år, oftast mellan Kristianstad och Åhus.

MFÖSJ tar också gärna emot beställningsresor från företag, föreningar och privatpersoner, exempelvis vid företagsfester eller födelsedagar. För att visa kommande generationer hur det var att åka tåg på farfars tid genomförs varje år skolvisningsveckan, då skolklasser från regionen får komma på besök – gå på muséet, titta in i hytten på ett ånglok och slutligen få åka några hundra meter på bangården på Kristianstad Södra. I september varje år anordnas Öppet hus på muséet och området utanför då en stor mängd teknikhistoriska skapelser visas upp.

Under december 2021 erhöll vi ett infrastrukturtillstånd efter gediget arbete. Infrastrukturtillstånden innebär att spåren är ”officiellt” farbara. Dock har vi ännu inte något eget trafiktillstånd, men vi jobbar för fullt med allt som krävs för ett sådant

Donationer

För dig som vill stödja vår verksamhet med en gåva finns möjlighet att donera via bankgiron 543-5961 eller swischa denna.


Vi är tacksamma såväl för stora som små gåvor.