GDPR

”GDPR är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.” (Citat från Datainspektionens hemsida)

I mfÖSJ handhar vi personuppgifter om dig som medlem och aktiv hos oss.

De personuppgifter som vi sparar om dig som är medlem:
– Namn
– Adress
– Telefonnummer (om du uppgett denna)
– Mailadress (om du uppgett denna)

Varför finns dessa uppgifter sparade om mig som medlem?
Jo, de ovanstående uppgifterna möjliggör för oss en kontakt med dig som medlem, adress för att få ÖSJ-bladet och mailadress för att ta del av eventuella mailutskick. Telefonnumret är bra att ha om vi skulle behöva få tag i er om det till exempel har uppstått något fel som gör att ÖSJ-bladet inte hittar till er brevlåda. 

Hur länge finns uppgifterna sparade?
Vi sparar era personuppgifter under det år som ni betalt medlemskapet för. Om ni sedan väljer att inte betala in avgiften för kommande år så raderas era uppgifter vid det datum då avgiften senast ska var inbetald. 

För dig som har tjänstgjort / tjänstgör i trafiksäkerhetstjänst sparar vi förutom ovanstående uppgifter även:
– Giltigt läkarintyg
– Giltig TTJ-fortbildningsintyg
– Intyg för berört fordon
– Kopia av lokförarbevis

Dessa uppgifter sparar vi minst under tiden som du tjänstgör, och även efter tjänstgörings slut om du har för avsikt att tjänstgöra igen vid annat tillfälle.

Frågor?
Kontakta föreningens kassör.

Vill du läsa mer om GDPR? Klicka HÄR!