ÖSJ-bladet

Fyra gånger per år ger föreningen ut medlemstidningen ÖSJ-bladet. Tidningen innehåller artiklar om föreningens verksamhet, planerade resor, artiklar skriva av föreningens medlemmar etc.

Vi gör tidningen tillsammans!

För att komma i kontakt med redaktionen, för att tex lämna ett bidrag till tidningen, skicka ett mail till redaktoren@mfosj.se så hittar det rätt. Skicka gärna ditt bidrag i Word-format så underlättar ni för redaktören.

Vill ni istället skicka ert bidrag fysiskt? Gör det med brev till;
Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar
Att. ÖSJ-bladet
Västra Storgatan 89
291 54 Kristianstad

Om ni har skickat material fysiskt till oss, och vill ha tillbaks ex fotografier efter inscanning, bifoga ett kuvert med porto och adress så skickar vi tillbaks materialet så snart det är använt.

För att vi ska kunna få med ert material i respektive tidning, måste inlämnat material vara redaktionen tillhanda senast nedan datum för respektive tidning.

ÖSJ-bladet 1: 15 februari
ÖSJ-bladet 2: 15 maj
ÖSJ-bladet 3: 15 augusti
ÖSJ-bladet 4: 1 november

Om inlämnad artikel inte får plats tas den med i nästkommande tidning.

I ÖSJ-bladet finns det också möjligheter för annonsering. Skicka ett mail till annonser@mfosj.se för mer information om detta.


Kontaktuppgifter redaktionen

RedaktörSara Olssonredaktoren@mfosj.se
Ansvarig utgivareBengt Gustavssonchristinaobengt@telia.com
Tf. AnnonsansvarigOlof Wilhelmssonannonser@mfosj.se