Styrelsen

Ordförande (firmatecknare):
Olof Wilhelmsson, telefon 0763 – 790 787
Epost

Kassör (firmatecknare):
Bosse Persson telefon 0708-66 98 74
Epost

Ledamöter:
Bengt Gustavsson, sekreterare
Mikael Andersson
Pär-Olof Nilsson

Suppleanter:
Anders Olsson
Peter Mogensen
Max Hertrich

Vill du skicka e-post till hela styrelsen? Klicka här!