Föreningslokalen

Föreningslokal och bibliotek

Välkommen till vår föreningslokal!
Föreningslokalen finns på Västra Storgatan 89 i Kristianstad. I föreningslokalen finns ett bibliotek och tidningar från många andra föreningar i Sverige och även vissa från andra länder. Det finns ett stort antal videofilmer med järnvägstema som man titta på. Om det finns någon från modelljärnvägssektionen i lokalen kan man få se föreningens modelljärnväg. Man kan träffa andra medlemmar och prata om det gemensamma intresset – järnväg.

Information med anledning av Covid-19
Då samhället åter har öppnat upp så gör även mfÖSJ det. Givetvis stannar vi hemma om vi känner oss sjuka.
Välkomna till föreningslokalen igen. Se öppettider nedan.

Föreningslokalen är öppen första torsdagen i månaden kl. 18-21.
År 2022: 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december.
Sporadiskt är det öppet även övriga torsdagar men för säkerhets skull kontrollera detta med Mikael Andersson, tel. 0708-172480 innan du besöker lokalen

Önskas överliggning
Kontakta i god tid för överenskommelse om nyckel:
Lokalansvarig Ulla von Rosen, 0721-95 80 99,
Claes Ahlström, 044-24 03 71