Föreningslokalen

Föreningslokal och bibliotet

Föreningslokalen finns på Västra Storgatan 89 i Kristianstad. I föreningslokalen finns ett bibliotek och tidningar från många andra föreningar i Sverige och även vissa från andra länder. Det finns ett stort antal videofilmer med järnvägstema som man titta på. Om det finns någon från modelljärnvägssektionen i lokalen kan man få se föreningens modelljärnväg. Man kan träffa andra medlemmar och prata om det gemensamma intresset – järnväg.

Föreningslokalen är öppen första torsdagen i månaden kl. 18-21.

År 2021: 7 januari, 4 februari, 4 mars, 1 april, 6 maj.

Under juni, juli och augusti är föreningslokalen stängd.

Önskas överliggning
Kontakta i god tid för överenskommelse om nyckel:
Lokalansvarig Ulla von Rosen, 044-12 67 40 eller 0721-95 80 99

Claes Ahlström, 044-24 03 71