Föreningslokalen

Föreningslokal och bibliotek

Föreningslokal och bibliotek

Välkommen till vår föreningslokal!
Föreningslokalen finns på Västra Storgatan 89 i Kristianstad. I föreningslokalen finns ett bibliotek och tidningar från många andra föreningar i Sverige och även vissa från andra länder. Det finns ett stort antal videofilmer med järnvägstema som man titta på. Om det finns någon från modelljärnvägssektionen i lokalen kan man få se föreningens modelljärnväg. Man kan träffa andra medlemmar och prata om det gemensamma intresset – järnväg.

Information med anledning av Covid-19
Vi hoppas på att åter kunna ha öppet i föreningslokalen fr o m september 2021, då förhoppningsvis läget för pandemin har förbättrats. Styrelsen följer kontinuerligt föreskrifter, råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

För att kontrollera att det verkligen är öppet i föreningslokalen titta på mfÖSJ hemsida eller kontakta någon funktionär i mfÖSJ.

Föreningslokalen är öppen första torsdagen i månaden kl. 18-21.

År 2021: 2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december
År 2022: 13 januari, 3 februari, 3 mars, 7 april, 5 maj

Under juni, juli och augusti är föreningslokalen stängd.

Önskas överliggning
Kontakta i god tid för överenskommelse om nyckel:
Lokalansvarig Ulla von Rosen, 044-12 67 40 eller 0721-95 80 99

Claes Ahlström, 044-24 03 71