Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar!

För att bli medlem hos oss betalar du in medlemsavgift för år 2022 på vårt bankgiro 543-5961.
Medlemsavgiften är 250 kronor, och till varje fullbetalande medlem kan familjemedlemmar tillkomma. Familjemedlemskap kostar 20 kronor per person. Märk betalning med ditt namn.

Då det tyvärr oftast inte går att skriva så långa meddelanden när man betalar in avgiften, så är det svårt att skriva adressen där. Skicka istället ett mail till vår kassör där du i mailet uppger ditt namn, adress, telefonnummer och mailadress (och namn på eventuella familjemedlemmar).

Som medlem hos oss får du möjlighet att vara delaktig i våra arbetsdagar och resor. Du blir även prenumerant på ÖSJ-bladet som kommer ut med fyra nummer per år. (Familjemedlemmar erhåller ej ÖSJ-bladet)