Resor

 

För närvarande har vi inget trafiktillstånd, men arbete med att söka nytt pågår och bör vara klart våren 2021.
Vi
siktar på att åter köra museitågsresor till sommaren 2021 i mfÖSJs regi.