Resor

För närvarande har vi inget trafiktillstånd, men arbete med att söka nytt pågår och bör vara klart våren 2022.
Vi
siktar på att åter köra museitågsresor till sommaren 2022 i mfÖSJs regi. 

Dock kommer vi att köra smalspårståg ubder 2022, se denna länk för tider mm.