Järnvägsmuseet

Kristianstads Järnvägsmuseum drivs av Regionmuseet i Kristianstad. mfÖSJ är med och stöttar denna verksamhet i ett unikt samarbete kring fordon och anläggningar på Kristianstad Södra järnvägsstation. mfÖSJ står för det praktiska järnvägskunnandet och sköter även om trafiken etc. med egen och museets rullande materiel.

Enkelt uttryckt så äger Järnvägsmuseet ångloken och vissa av vagnarna, medan mfÖSJ äger vagnar, rälsbussar, lokomotorer, elektroloket mm.

Bangården på Kristianstads Södra underhålls av mfÖSJ som även därmed är spårinnehavare för verksamheten.

Under Järnvägsmuseets aktivitetsdagarna kommer mfÖSJ att köra på bangårdsområdet med Gröna Grodan. Ett litet motordrivet lok med encylindrig Petter motor.
Under sommaren 2023 kommer Grodan att köra enligt ännu ej fastställd tidplan.
Vi återkommer med tider.


Gröna grodan startklar i museets hall

Museet innefattar även utställning om Kristianstad som järnvägsknut samt naturligtvis flertalet lok och vagnar som står uppställda. Ute på bangården går det att se på olika typer av godsvagnar, banarbetsfordon och kringutrustningar.

Mer info om Regionmuseet/Järnvägsmuseet