SJ Du 109

mfÖSJ:s stolthet. Loket är i fullt driftdugligt skick.

Du 109. Foto: Bengt Gustavsson

SJ Du 109 på Gävle C 2006-09-09 i samband arrangemanget ”TÅG 150”
Foto Bengt Gustavsson

Märkning: SJ Du 109
Identifiering: SJ Du (Ds) 109
Tillverkare: ASEA/NOHAB
Tillverkningsår: 1925
Effekt: 1840 kW
Längd över buffertar: 13 m
Axelföljd: 1C1
Tjänstevikt: 80 ton

Tidigare placeringar: Statens Järnvägar
Litteraförändringar: 1934 till Ds, 1940 till Dg och 1958 Du.