Hem

Välkommen till Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar!

Resor 

Välkomna på årets sista resa!

Den 10 december kör vi rälsbuss mellan Kristianstad S och Åhus – mer information här!
Denna dag har även Järnvägsmuseet öppet, med aktiviteter för hela familjen.

Vi har haft en resa planerad även till den 3 december, denna har vi tyvärr fått besluta att ställa in på grund av personalbrist. Vi beklagar detta, och hoppas att ni som tänkt komma och åka med oss återkommer en annan gång.


Vi behöver bli fler!

För att vår förening ska kunna röra sig framåt behöver vi bli fler! Att underhålla våra fordon, både de stillastående och de i trafik är både kostsamt och personalkrävande.

Här kan du som medlem göra en insats! Vi har arbetsdagar de flesta tisdagar och lördagar där du som medlem kan göra en ideell insats för vår förening. Du bestämmer själv vad du vill arbeta med. På våra arbetsdagar kan man arbeta med det mesta med järnvägsanknytning, både praktiskt och administrativt. Inte nog med att du som aktiv medlem gör en insats för föreningen – du får också umgås med likasinnade som också gör en insats.

I samarbete med Regionmuseet Skåne arbetar vi också ibland med de fordon som Regionmuseet har i sina samlingar.

Läs mer om våra arbetsdagar här.


Vill du bidra till vår medlemstidning ÖSJ-bladet? 

Om ni medlemmar vill bidra med något skrivet till tidningen kan ni gärna göra det digitalt till:
redaktoren@mfosj.se 

eller fysiskt via brev till:
mfÖSJ, Redaktionen
Västra Storgatan 89
291 54 Kristianstad.

För att hinna komma med i respektive tidning, måste inlämnade artiklar med text och bilder vara redaktören tillhanda senast enligt listan nedan:

ÖSJ-bladet 4: 1 november

Om inlämnad artikel inte får plats, kommer den att tas med i därpå följande nummer.

Vill du att vi skall skicka tillbaka dina inlämnade fysiska dokument vill vi att du bifogar adresserat och frankerat returkuvert för dessa.


Hemsidan är uppdaterad 2023-11-06