Hem

Välkommen till Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar!


Ett steg närmre tågtrafik på Kristianstad Södra

Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar (MfÖSJ) har sedan maj 2018 varit utan infrastruktur-tillstånd för att kunna bedriva trafik på bangården Kristianstad Södra, vid Järnvägs-museet. Dock, efter ansökan om nytt tillstånd och beslut av Transportstyrelsen den 26/11–2021 så är nu Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar åter igen innehavare av ett säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare av sidospår.
Ett säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare av sidospår innebär i korthet att spåren som tillståndet gäller för är officiellt farbara. Det finns alltså någon som underhåller, förvaltar, trafikleder och ansvarar för spåren – och inte minst trafiksäkerheten.
Att spåren på Kristianstad Södras bangård nu är officiellt farbara igen, innebär att det nu kan förekomma rörelser med spårfordon på området.
Ett säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare av sidospår innebär dock inte att det kommer att bedrivas veterantågstrafik till bland annat Åhus i MfÖSJ:s regi, eftersom det krävs ett annat slags tillstånd från Transportstyrelsen för att bedriva tågtrafik. Arbete med ansökan för det så kallade trafiktillståndet pågår. Avsaknaden av eget trafiktillstånd innebär också att de spårfordonsrörelser som kommer att ske på Kristianstad Södra i närtid sker i samarbete med annan museiförening med rätt slags tillstånd.

Fakta
Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar, MfÖSJ, bildades år 1972 och verkar för att bevara och levandegöra järnvägsminnen från Kristianstadsbanorna, som en gång i tiden var sju till antalet. Detta förverkligar vi genom att underhålla och renovera den järnvägsmateriel som Regionmuseet Skåne har placerad på Kristianstads Järnvägsmuseum, samt vår egen materiel. Föreningen disponerar över åtta ånglok, varav två smalspåriga, ett ellok, åtta motorvagnar och släp, fem lokomotorer och ett antal person- och godsvagnar, företrädesvis med anknytning till Kristianstad.

På gång

Vi håller på att renovera den ena Saltsjöbanevagnen där vi har bytt en del av ramverket och paneler på insidan av vagnen då där varit fuktskador, ny matta , renoverat soffor och tagit bort tyget på dessa och tagit fram träet som det var från början, allt detta i den mindre avdelningen av vagnen. Taket ska också målas och när vi får flytta den till verkstaden ska en teknisk genomgång göras.

Cf4 an är en annan vagn vi fått bidrag till att renovera, lite träarbeten på den bla.

Sedan har vi ju fått 90 000 av Riksantikvarieämbetet för att sätta igång med ångloket S8 och byta småtuberna i den.

Som ni ser så har vi mycket att göra  varför fler arbetsföra medlemmar sökes så vi får ett superfint tågsätt tills vi får börja köra resor igen.
Föreningslokalen har vi nu öppet på torsdagskvällarna igen från ca 18 till 21. Vi följer statens rekommendationer när det gäller Corona , och man kommer naturligtvis inte dit om man känner sig dålig.

Hemsidan är uppdaterad 2021-12-06