Hem

Välkommen till Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar!

En summering av 2023

Åter igen har ett verksamhetsår passerat, nämligen det femtioförsta i föreningens historia. Detta året kommer vi att minnas som det året då vi åter började bedriva tågtrafik.

I början av februari hade vi äntligen alla dokument färdiga som krävs för att ansöka om de tillstånd som krävs för att köra tågtrafik. Den 23 februari påbörjade vi inlämnandet av dessa dokument, ett arbete som sedan var färdigt den 27 februari. Sedan väntade vi nervöst. Fast så mycket väntade vi inte – under tiden som Transportstyrelsens kvarnar malde så påbörjade vi översyner på rälsbussarna, de fordon som vi planerade att börja köra med. Den 17 maj kom sedan beslutet – vi hade erhållit ett gemensamt säkerhetsintyg! Nu kunde planeringen ta fart med stormsteg.

Premiärdagen den 15 juli kördes, med fullsatta rälsbussar hela dagen, på hemmabanan mellan Kristianstad S och Åhus. Premiärdagen uppmärksammades även av olika medier, bland annat Kristianstadsbladet och SVT Nyheter Skåne. Resterande sommar körde vi flera turer mellan Kristianstad S och Åhus, med många resande över lag.

Foto: Jan Mark de Haan

Den 16 september hade vi nästa nypremiär. Tillsammans med Regionmuseet Skåne anordnade vi för första gången på många år evenemanget Öppet Hus. Och vilken dag det blev! På Kristianstad Södra var det fullt med aktiviteter, både vårt lilla 600mm-ånglok (som också det hade nypremiär efter renovering) och rälsbussarna rullade, och vi kunde dessutom erbjuda en tur med rälsbuss till lokstallet vid Kristianstad C och visning däri.

Den 28 oktober sträckte vi ut oss på ”stora järnvägen”, då turen gick till Hässleholm med anledning av den modelljärnsvägsmarknad som Hässleholms Modelljärnvägsförening anordnade. Det märktes att rälsbussarna tyckte det var skönt att ”blåsas ur” i 80km/h istället för att ligga och puttra i 30-40km/h till Åhus. Årets sista trafikslag var söndagen den 10 december, då det också var julmarknad i Åhus. Tyvärr var det riktigt skånskt vinterväder den dagen (kallt och regnigt), men ett antal tappra resenärer dök ändå upp.

Utöver resorna som har körts, så har det arbetats på i övrig verksamhet. Vår seniorarbetsgrupp har arbetat på de flesta tisdagarna med sina projekt, ÖSJ-bladet har utkommit med fyra nummer, och styrelsen har arbetat på med allt som rör styrelsen. Under året har styrelsen haft 10 möten, 9 fysiska och ett digitalt. Nu planerar vi för fullt inför kommande verksamhetsår, mer info om detta kommer.


Årsmöte 2024

Välkomna på årsmöte!

Lördagen den 20 april kommer vi att hålla årsmöte. I dagsläget har vi bara satt ett datum, mer information kommer så snart vi har denna.


Vi behöver bli fler!

För att vår förening ska kunna röra sig framåt behöver vi bli fler! Att underhålla våra fordon, både de stillastående och de i trafik är både kostsamt och personalkrävande.

Här kan du som medlem göra en insats! Vi har arbetsdagar de flesta tisdagar och lördagar där du som medlem kan göra en ideell insats för vår förening. Du bestämmer själv vad du vill arbeta med. På våra arbetsdagar kan man arbeta med det mesta med järnvägsanknytning, både praktiskt och administrativt. Inte nog med att du som aktiv medlem gör en insats för föreningen – du får också umgås med likasinnade som också gör en insats.

I samarbete med Regionmuseet Skåne arbetar vi också ibland med de fordon som Regionmuseet har i sina samlingar.

Läs mer om våra arbetsdagar här.


Vill du bidra till vår medlemstidning ÖSJ-bladet? 

Om ni medlemmar vill bidra med något skrivet till tidningen kan ni gärna göra det digitalt till:
redaktoren@mfosj.se 

eller fysiskt via brev till:
mfÖSJ, Redaktionen
Västra Storgatan 89
291 54 Kristianstad.

För att hinna komma med i respektive tidning, måste inlämnade artiklar med text och bilder vara redaktören tillhanda senast enligt listan nedan:

ÖSJ-bladet 1: 15 februari
ÖSJ-bladet 2: 15 maj
ÖSJ-bladet 3: 15 augusti
ÖSJ-bladet 4: 1 november

Om inlämnad artikel inte får plats, kommer den att tas med i därpå följande nummer.

Vill du att vi skall skicka tillbaka dina inlämnade fysiska dokument vill vi att du bifogar adresserat och frankerat returkuvert för dessa.


Hemsidan är uppdaterad 2024-01-11