Hem

Välkommen till Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar!


Uppdateringar

2021-05-16
Info om höstens arbetslördagar och
ny kassör.

2021-04-17
Info om Årsmötet

2021-04-12
Litteratur till försäljning

2021-01-03
Uppdaterad information om Covid-19


2020-12-29
Generell estetisk uppdatering av flera sidor, adresser och trafikinformation.


2020-12-08
Försäljningssidor uppdaterade med jul-erbjudande.


2020-10-27
Ett något försenat årsmöte hölls den 10 oktober – protokoll finns tids nog att tillgå i föreningslokalen samt vid förfrågan till föreningens kassör.


2020-08-19
Uppdaterad information om hur föreningen hanterar Covid-19 finns här.
Kallelse till årsmöte publicerad.
Uppdaterad sida om öppethållande i föreningslokalen.


2020-08-10
Försäljningssidorna uppdaterade


2020-04-29
Litteraturlistan under försäljningsfliken är uppdaterad.


2020-04-12
Hemsidan uppdaterad med det senaste försäljningserbjudandet. Se här!