Hem

Välkommen till Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar!

 

Öppet Hus genomfört

Lördagen den 16 september höll vi tillsammans med Regionmuseet Skåne för första gången på länge Öppet Hus. Vilken dag vi hade! Full rulle hela dagen, med många nöjda besökare. Uppskattningsvis hade vi mellan 1500 och 2000 besökare totalt under dagen, vilket är fantastiskt.

Nu tar vi paus med trafiken fram till den 28 oktober, då vi avser att köra mellan Kristianstad och Hässleholm. Våra arbetsdagar rullar dock på, precis som vanligt.


Resor 

Vi har nu kommit igång ordentligt med resor igen. De resor som i dagsläget är planerade är:

28 oktober – mer information här!
3 december – information kommer. 
10 december – information kommer. 


Vi behöver bli fler!

För att vår förening ska kunna röra sig framåt behöver vi bli fler! Att underhålla våra fordon, både de stillastående och de i trafik är både kostsamt och personalkrävande.

Här kan du som medlem göra en insats! Vi har arbetsdagar de flesta tisdagar och lördagar där du som medlem kan göra en ideell insats för vår förening. Du bestämmer själv vad du vill arbeta med. På våra arbetsdagar kan man arbeta med det mesta med järnvägsanknytning, både praktiskt och administrativt. Inte nog med att du som aktiv medlem gör en insats för föreningen – du får också umgås med likasinnade som också gör en insats.

I samarbete med Regionmuseet Skåne arbetar vi också ibland med de fordon som Regionmuseet har i sina samlingar.

Läs mer om våra arbetsdagar här.


Vill du bidra till vår medlemstidning ÖSJ-bladet? 

Om ni medlemmar vill bidra med något skrivet till tidningen kan ni gärna göra det digitalt till:
redaktoren@mfosj.se 

eller fysiskt via brev till:
mfÖSJ, Redaktionen
Västra Storgatan 89
291 54 Kristianstad.

För att hinna komma med i respektive tidning, måste inlämnade artiklar med text och bilder vara redaktören tillhanda senast enligt listan nedan:

ÖSJ-bladet 4: 1 november

Om inlämnad artikel inte får plats, kommer den att tas med i därpå följande nummer.

Vill du att vi skall skicka tillbaka dina inlämnade fysiska dokument vill vi att du bifogar adresserat och frankerat returkuvert för dessa.


Hemsidan är uppdaterad 2023-09-09