Hem

Välkommen till Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar!

Årsmöte 2024

Välkomna på årsmöte!

MfÖSJ kallar alla medlemmar till årsmöte lördagen den 20 april klockan 14.30. Årsmötet hålls på Församlingsgården i Karlshamn (Kungsgatan 58, 374 36 Karlshamn).

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 12 april, antingen brevledes eller via e-post till styrelsen@mfosj.se.

I samband med detta erbjuder vi medlemmarna att åka med vårt rälsbusståg från Kristianstad till Karlshamn T&R. Då vi ankommer Karlshamn gör vi en avstickare via triangelspåret ned till Stillerydshamnen för att åka på spår där det normalt sett inte går att åka resandetåg. I samband med denna avstickare så ser vi också till att vi får åka på triangelspårets alla tre ”ben”.

I Karlshamn finns det tid mellan ankomst och årsmötets start, dels så man kan promenera från stationen till stadens centrum i lugn ro, men också så att man hinner besöka något av de lokala näringsställena.

I samband med mötet erbjuds fika för en mindre slant. Väljer man att åka med rälsbusståget ingår årsmötesfikan i biljetten, annars betalar man på plats.

Påstigning kan ske i Kristianstad, Fjälkinge och Sölvesborg enligt nedan fastställd tidtabell.

Allt ovan får man för det förmånliga biljettpriset 100 kronor per person. Vill man i samband med sitt biljettköp skänka en extra gåva är det givetvis välkommet.

Vill man ta sig på egen hand till och från Karlshamn är detta givetvis okej. Kommer man med bil finns det goda parkeringsmöjligheter på gatorna kring Församlingsgården.

Anmälan

Biljett till rälsbusståget måste förbokas via e-post till reseanmalan@mfosj.se eller via samtal/sms till ordförande Olof på 0763 – 790 787. I anmälan uppge namn, medlemsnummer och namn på ev. medföljande familjemedlemmar. Anmäl senast fredagen den 12 april. 

Biljetten betalas på plats ombord på tåget med Swish, kort eller jämna kontanter. Särskild årsmötesbiljett erhålles.

Vill man ansluta direkt till årsmötet i Karlshamn behövs ingen anmälan.

Tidtabell:

Kristianstad C Avg. 10.54
Fjälkinge            Avg. 11.12
Sölvesborg        Avg. 11.33
Karlshamn        Ank. ca 13.00 (efter besöket i Stilleryd)

Karlshamn        Avg. 16.45
Sölvesborg        Ank. 17.23
Fjälkinge            Ank. 17.43
Kristianstad C  Ank. 18.10


Årets resor


Vi behöver bli fler!

För att vår förening ska kunna röra sig framåt behöver vi bli fler! Att underhålla våra fordon, både de stillastående och de i trafik är både kostsamt och personalkrävande.

Här kan du som medlem göra en insats! Vi har arbetsdagar de flesta tisdagar och lördagar där du som medlem kan göra en ideell insats för vår förening. Du bestämmer själv vad du vill arbeta med. På våra arbetsdagar kan man arbeta med det mesta med järnvägsanknytning, både praktiskt och administrativt. Inte nog med att du som aktiv medlem gör en insats för föreningen – du får också umgås med likasinnade som också gör en insats.

I samarbete med Regionmuseet Skåne arbetar vi också ibland med de fordon som Regionmuseet har i sina samlingar.

Läs mer om våra arbetsdagar här.


Vill du bidra till vår medlemstidning ÖSJ-bladet? 

Om ni medlemmar vill bidra med något skrivet till tidningen kan ni gärna göra det digitalt till:
redaktoren@mfosj.se 

eller fysiskt via brev till:
mfÖSJ, Redaktionen
Västra Storgatan 89
291 54 Kristianstad.

För att hinna komma med i respektive tidning, måste inlämnade artiklar med text och bilder vara redaktören tillhanda senast enligt nedan datum:

ÖSJ-bladet 1: 15 februari
ÖSJ-bladet 2: 15 maj
ÖSJ-bladet 3: 15 augusti
ÖSJ-bladet 4: 1 november

Om inlämnad artikel inte får plats, kommer den att tas med i därpå följande nummer.

Vill du att vi skall skicka tillbaka dina inlämnade fysiska dokument vill vi att du bifogar adresserat och frankerat returkuvert för dessa.

Läs mer om ÖSJ-bladet här!


Hemsidan är uppdaterad 2024-04-08