Äldre bilder

Spårbygge på Kristianstad Södra 1975.

Kristianstad lokstall 4/10 1976. Lok från vänster, S 1260, ”Lusen” & CHJ 17.

CHJ 17 framför Kristianstad lokstall 4/10 1976

CHJ 17 i Åhus, 19/1 1979.