Hem

Välkommen till Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar!


Kallelse till årsmöte

MfÖSJ kallar till årsmöte lördagen 10 oktober, klockan 13.00 på Järnvägsmuseet (Västra Storgatan 74).
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 25/9 via post eller mail till kassören.

Anmälan om deltagande senast den 5 oktober till kassor@mfosj.se eller samtal/sms till kassören, 0763 – 790 787, detta så vi kan anpassa möteslokalen efter antalet deltagande för att hålla rekommenderat avstånd pga. risk för smittspridning.

På grund av rådande situation med Covid-19 så kommer mötet att hållas kort, endast formaliteterna kommer att avhandlas. Inget samkväm med fika eller bildvisning, varken före eller efter mötet. Handsprit och möjlighet för handtvätt finns givetvis.

Vid minsta sjukdomssymptom ber vid dig att stanna hemma.

Väl mött!
Styrelsen MfÖSJ


Nyheter

2020-08-19

Uppdaterad information om hur föreningen hanterar Covid-19 finns här.
Kallelse till årsmöte publicerad.
Uppdaterad sida om öppethållande i föreningslokalen.


2020-08-10

Försäljningssidorna uppdaterade


2020-04-29

Litteraturlistan under försäljningsfliken är uppdaterad.


2020-04-12

Hemsidan uppdaterad med det senaste försäljningserbjudandet. Se här!