Hem

Välkommen till Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar!


”Under måndagen den 31/5 har vi nåtts av det tragiska beskedet att Yngve Holmgren har avlidit i en ålder av 86 år.


Yngve, som varit aktiv sedan 1960-talet, då han plockade fram ett bortglömt ånglok, MLJ 1, från Vakö Myr. Yngve har skrivit flera böcker, bland annat ”Ångloken vid Sveriges statsbanor” och ”Västgöta ånglok”, samt ha ritat den välkända kartan över Skånes järnvägsnät.
Under 1960- och 1970-talen arbetade Yngve med att föra samman de järnvägshistoriska samlingarna från Trelleborgs och Kristianstads museum. År 1979 blev Yngve chef för järnvägsmuseet i Kristianstad.
För MfÖSJ har Yngve betytt mycket, framför allt eftersom han är en av de personer som grundade föreningen för snart 50 år sedan och som under föreningens levnadsår varit en av de drivande krafterna.
Våra tankar går till Yngves anhöriga.

Yngves begravning hålls inom familjen i den 18/6 i Norra Strö kyrka, dit går det bra att skicka blommor.

Vill man ge en gåva i Yngves minne, så önskar han att den går till MfÖSJ bankgiro 543-5961.

Yngve Holmgren 19350201 – 20210529”

Uppdateringar

2021-05-16
Info om höstens arbetslördagar och
ny kassör.

2021-04-17
Info om Årsmötet

2021-04-12
Litteratur till försäljning

2021-01-03
Uppdaterad information om Covid-19


2020-12-29
Generell estetisk uppdatering av flera sidor, adresser och trafikinformation.


2020-12-08
Försäljningssidor uppdaterade med jul-erbjudande.


2020-10-27
Ett något försenat årsmöte hölls den 10 oktober – protokoll finns tids nog att tillgå i föreningslokalen samt vid förfrågan till föreningens kassör.


2020-08-19
Uppdaterad information om hur föreningen hanterar Covid-19 finns här.
Kallelse till årsmöte publicerad.
Uppdaterad sida om öppethållande i föreningslokalen.


2020-08-10
Försäljningssidorna uppdaterade


2020-04-29
Litteraturlistan under försäljningsfliken är uppdaterad.


2020-04-12
Hemsidan uppdaterad med det senaste försäljningserbjudandet. Se här!