Hem

Välkommen till Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar!

 

Nyheter

2020-04-29

Litteraturlistan under försäljningsfliken är uppdaterad.


2020-04-12

Hemsidan uppdaterad med det senaste försäljningserbjudandet. Se här!


2020-03-18

Hemsidan uppdaterad med information om inställelse av årsmöte, samt om restriktioner med anledning av Covid-19.


2020-01-27

Hemsidan uppdaterad med information om årsmöte, tisdags- och lördagsarbetsdagar samt öppethållande i föreningslokalen.


2019-12-23

Den arbetsgrupp som arbetar med nytt infrastruktur- samt trafiktillstånd meddelar att föreskrifterna nästan är färdigskrivna, och att ansökan till Transportstyrelsen avser att skickas in under de två första månaderna under 2020, vilket förhoppningsvis resulterar i att vi kan börja köra egen trafik igen sensommaren 2020.


2019-12-17

Glöm inte att medlemsavgiften ska vara inbetald senast den 31 mars. Medlemsavgiften är oförändrad mot 2019. Glöm inte att uppge ditt medlemsnummer då du betalar!


2019-10-01

Premiär för ”Blekinge Kustbana efter breddningen”, skriven av Bengt Gustavsson. Klicka här för mer info och beställning.


2019-08-19

Vid MfÖSJ extrastämma den 9 augusti godkändes räkenskaper och bokslut för räkenskapsår 2018, och vi kan därmed lägga detta år bakom oss. Protokoll finns att tillgå i föreningslokalen, för öppet-tider se här. Vill du ha det i digital form? Maila till föreningens kassör.


2019-07-24

Pga strul med länk till ordförandes mail vid kontakt om UAFZ 1983 så ber vi ev föreningar ta kontakt med föreningens trafikchef på trafik@mfosj.se


2019-07-13

Välkomna på extrastämma!
MfÖSJ håller extrastämma då räkenskaperna ej kunde godkännas på årsmötet.
Extrastämman hålls i föreningslokalen på Västra Storgatan 89 fredagen den 9 augusti klockan 18.00. Någon form av enklare kvällsfika kommer att finnas.


2019-07-11

Museiföreningen avser skrota rälsbuss-släpet UAFZ 1983. Kontakt med flera föreningar om ev. överlåtande/försäljning har skett, men utan positivt resultat. Om vi missat att ta kontakt med just din förening – maila till MfÖSJ ordförande.

UAFz 1983 i Kalmar 870926, då den var i KJmFs ägo. Foto: B. Gustavsson


2019-05-16

MfÖSJ har i samarbete med SMOK kört rälsbusståg Kristianstad Södra – Åhus och åter åt Absolut Company, i samband med evenemanget ”Absolut Collectors meeting”. Rälsbussarna som användes var MfÖSJ Y6 1062, MfÖSJ Y7 1193, MfÖSJ Y8 1064 samt SMOK Y7 1177.