Hem

Välkommen till Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar!


Nyheter

2020-10-27

Ett något försenat årsmöte hölls den 10 oktober – protokoll finns tids nog att tillgå i föreningslokalen samt vid förfrågan till föreningens kassör.


2020-08-19

Uppdaterad information om hur föreningen hanterar Covid-19 finns här.
Kallelse till årsmöte publicerad.
Uppdaterad sida om öppethållande i föreningslokalen.


2020-08-10

Försäljningssidorna uppdaterade


2020-04-29

Litteraturlistan under försäljningsfliken är uppdaterad.


2020-04-12

Hemsidan uppdaterad med det senaste försäljningserbjudandet. Se här!