Bokpaket Corona

I Coronatider, då vi kanske har mer tid till att t ex läsa har mfÖSJ beslutat att erbjuda två rabatterade bokpaket. Böckerna ingående i bokpaketen kan beställas även om man inte önskar köpa hela bokpaket, men då till ordinarie pris.

Corona bokpaket 1
Artikelnr: COR 1
Följande böcker ingår i paketet:

Blekinge Kustbana efter breddningen
Artikelnr: L 105
Boken har hård pärm, 64 sidor med 77 bilder i färg och svartvitt.
Utgiven av Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar

Vardagsbilder från banarbeten och från såväl person- som godstrafiken på Blekinge Kustbana efter breddningen till normalspår för drygt 60 år sedan.
Författaren, lokföraren Bengt Gustavsson, har varit anställd vid järnvägen i snart 40 år och har fotograferat järnvägsmotiv i drygt 50 år.
Grafisk utformning: Olof Wilhelmsson  

Ordinarie pris: 175 kr
Ordinarie pris för fullbetalande medlem i MFÖSJ: 150 kr

Järnvägsbyggnader i Kristianstads Län
Artikelnr: L 23
Antal sidor: 96. Många bilder i svartvitt. Mjukt omslag med bilder i färg.
Utgiven av Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar

En inventering av järnvägsbyggnader i Kristianstads län, som avslutades år 1991, i ord och bild.

Ordinarie pris: 75 kr
Ordinarie pris för fullbetalande medlem i MFÖSJ: 55 kr

Järnvägsbyggnader i Malmöhus Län – rapport från en inventering 1978.
Artikelnr: L 18
Antal sidor: 96. Många bilder i svartvitt. Mjukt omslag med bilder i färg.
Utgiven av Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar

En inventering av järnvägsbyggnader i Malmöhus län, som avslutades år 1978, i ord och bild.
Författare: Inga Emmelin Carlman

Ordinarie pris: 70 kr
Ordinarie pris för fullbetalande medlem i MFÖSJ: 50kr

Paketpris: 250 kr + porto. Du tjänar 70 kr vid paketköp!
Paketpris för fullbetalande medlem i mfÖSJ: 200 kr + porto. Du tjänar 55 kr vid paketköp!


Corona bokpaket 2
Artikelnr: COR 2
Följande böcker ingår i paketet:

Blekinge Kustbana efter breddningen
Artikelnr: L 105 
Boken har hård pärm, 64 sidor med 77 bilder i färg och svartvitt.
Utgiven av Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar

Vardagsbilder från banarbeten och från såväl person- som godstrafiken på Blekinge Kustbana efter breddningen till normalspår för drygt 60 år sedan. Författaren, lokföraren Bengt Gustavsson, har varit anställd vid järnvägen i snart 40 år och har fotograferat järnvägsmotiv i drygt 50 år.
Grafisk utformning: Olof Wilhelmsson

Ordinarie pris: 175 kr
Ordinarie pris för fullbetalande medlem i MFÖSJ: 150 kr

Lennarts Järnvägsvärld i svartvitt
Artikelnr: L99
Boken har hård pärm, 112 sidor med 251 bilder i svartvitt.
Utgiven av Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar

Vardagsbilder från sydsvenska smalspår fotograferade på 1940 – 1980-talen av Lennart Petersson .
Lennart Petersson var under 140-1980-talen verksam vid SJ:s banavdelning, mest vid de småländska smalspårsbanorna. Med ett glödande fotointresse dokumenterade han sin arbetsdag, resulterande i en unik samling vardagsbilder från en värld som nu är helt försvunnen.

Ordinarie pris: 175 kr 
Ordinarie pris för fullbetalande medlem i MFÖSJ: 150 kr   

Järnvägsbyggnader i Kristianstads Län
Artikelnr: L 23
Antal sidor: 96. Många bilder i svartvitt. Mjukt omslag med bilder i färg.
Utgiven av Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar

En inventering av järnvägsbyggnader i Kristianstads län, som avslutades år 1991, i ord och bild.

Ordinarie pris: 75 kr
Ordinarie pris för fullbetalande medlem i MFÖSJ: 55 kr

Järnvägsbyggnader i Malmöhus Län – rapport från en inventering 1978.
Artikelnr: L 18
Antal sidor: 112. Många bilder i svartvitt. Mjukt omslag med bilder i färg.
Utgiven av Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar

En inventering av järnvägsbyggnader i Malmöhus län, som avslutades år 1978, i ord och bild.
Författare: Inga Emmelin Carlman

Ordinarie pris: 70 kr
Ordinarie pris för fullbetalande medlem i MFÖSJ: 50kr     

Grefven och Gärdskan, en vådlig historia
Artikelnr: L 25
Antal sidor: 80, 52 svartvita bilder, hård pärm.
Utgiven av: Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar

En bok om Gärds Härads Järnväg (GHJ) och Greven Raoul Gustaf Hamilton som var den mest engagerade initiativtagaren till Gärds Härads Järnväg och till övriga banor inom ÖSJ samt till deras samgående till ett bolag. Även busstrafiken beskrivs i boken.
Författare: Nils Erik Wååg

Ordinarie pris: 90 kr
Ordinarie pris för fullbetalande medlem i MFÖSJ: 70 kr

Adelsköld i Kristianstad och som det vart
Artikelnr: L 26
Antal sidor: 96, 75 svartvita bilder , hård pärm
Utgiven av Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar.

En bok om Claes Adelsköld, en av landets främste järnvägsbyggare, och om banorna runt Kristianstad. Även busstrafiken berörs.
Författare: Nils Erik Wååg

Ordinarie pris: 75 kr
Ordinarie pris för fullbetalande medlem i MFÖSJ: 55 kr

Paketpris: 430 kr + porto. Du tjänar 230 kr vid paketköp!Paketpris för fullbetalande medlem i mfÖSJ: 340 kr + porto. 79 kr. Du tjänar 190 kr vid paketköp!


Äldre kompletta årgångar av ÖSJ-Bladet

Kompletta årgångar av ÖSJ-Bladet från år 1984, 1987 – 1999
Pris/årgång: 25 kr plus emballage och frakt

Vi kan också erbjuda kompletta årgångar av ÖSJ-Bladet från år 2000 – 2005
Pris/årgång: 40 kr plus emballage och frakt


Beställning
E-post: forsaljning@mfosj.se
Telefon: 0739-97 27 54 eller 044-24 03 71
Skriftligen till:
MFÖSJ
Västra Storgatan 89
291 59 Kristianstad

Vid beställning ange, namn, adress, telefonnummer, e-postadress (om sådan finns), artikelnummer, antal och om ni vill få varorna skickade eller vill hämta dessa i Kristianstad efter överenskommelse.
Vid beställning av äldre kompletta årgångar av ÖSJ-Blad – ange vilken/vilka årgångar som önskas.
Vid beställning av artikel till medlemspris för fullbetalande medlem i MFÖSJ skall medlemsnummer anges.

Betalning
Betalning sker genom faktura från föreningen.
Kostnad för emballage och frakt tillkommer

Leverans av beställda varor
Leverans av beställda varor sker ca 2 veckor efter beställning.

Välkommen med Din beställning.