Föreningslokalen

Föreningen har sin föreningslokal i Gamla Gasmästarbostaden, Västra Storgatan 89.

Lokalen har öppet planenligt en gång i månaden, datumlista nedan, mellan klockan 18.00 och 21.00. Kom gärna dit, träffa medlemmar, läs böcker i vårt bibliotek med mera.

Schema för öppethållande av föreningslokalen from hösten 2019 kommer så snart sådant finns.