Arbetstisdagar

Seniorarbetsgruppens arbetsdagar

Seniorarbetsgruppens arbetsdagar under år 2021
Tisdagar mellan kl. 9 – minst kl. 14:

Mars: 2, 9, 16, 23, 30
April: 6, 13, 20, 27
Maj: 4, 11, 18, 25
Juni: 1, 15, 29
Juli: 13, 27
Augusti:10, 24
September: 7, 14, 21, 28
Oktober: 5, 12, 19, 26
November: 2, 9, 16, 23, 30
December: 7

Alla medlemmar, inte bara seniorer, är självklart också välkomna att delta vid dessa arbetsdagar.

Mer information om arbetsdagarna med anledning av Covid 19
MfÖSJ styrelse följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har därför i princip för närvarande ställt in samtliga arbetsdagar tills ny information delges.
Vissa mindre arbetsinsatser kan ändå komma att genomföras av enskilda medlemmar, men respektera då att de arbetar max två per tillfälle och plats för att minimera smittspridningen.

För aktuell information se mfÖSJ hemsida, www.mfosj.se

För att vara säker på att arbetsdagen verkligen blir av eller inte, vänligen kontakta någon av nedanstående funktionärer innan arbetsdagen.
Glenn Nilsson, Tel: 0723-71 30 51, E-post: glennsigurdnilsson@gmail.com Jan Appelqvist: Tel: 073-99 72 754, E-post: jan_appelqvist@hotmail.com