Arbetslördagar

ARBETSLÖRDAGAR

Varje arbetslördag börjar vi klockan 9 och håller på minst till klockan 14. Detta innebär att under denna tid kommer det att finnas nyckelansvarig ”arbetsledare” vid Järnvägsmuseet i Kristianstad.

Arbetslördagar februari – juli
Mars; 14, 21
April; 18, 25
Maj; 9, 16, 23, 30
Juni; 13, 27

Arbetsobjekt

Under hela år 2020 kommer vi att prioritera underhållsarbeten på våra personvagnar.

Det gäller främst personboggivagnarna SSnJ Co2 och SJ C3 1404 ”Ambulansen” som är vår personalvagn.

Vi kommer också att arbeta med andra objekt som t ex spårarbeten i normalspår och smalspår.

Under arbetsdagarna fikar vi också tillsammans någon gång under dagen.

Ta med arbetskläder och vad du vill äta under dagen.

Mer information om arbetsdagarna

Vill du ha mer information om arbetslördagarna kontakta någon av följande funktionärer:

Mikael Andersson, Tel: 0708-172 480, E-post: mikael.helena@bredband.net
Glenn Nilsson, Tel: 0723-713 051, E-post: glennsigurdnilsson@gmail.com
Jan Appelqvist. Tel: 044-24 38 40, E-post: jan_appelqvist@hotmail.com
Ulla von Rosen, Tel: 044-12 67 40 
Ingemar Brostedt, Tel: 0703,71 65 69, 0703-71 65 69 E-post: ingemar.brostedt@mailbox.swipnet.se 
Pär-Olof Nilsson, Tel: 0702-89 82 94, E-post: oes.hundarna@hotmail.se
Sten-Arne Berg, Tel: 0752-19 06 89, E-post: rallare.berg@telia.com
Claes Ahlström, Tel: 044-24 03 71
Ingemar Nilsson, Tel: 0731-54 86 45 

Välkommen till våra arbetsdagar