Föreningslokalen

Föreningen har sin föreningslokal i Gamla Gasmästarbostaden, Västra Storgatan 89.

Lokalen har öppet planenligt en gång i månaden, datumlista nedan, mellan klockan 18.00 och 21.00. Kom gärna dit, träffa medlemmar, läs böcker i vårt bibliotek med mera.

Lokalen är öppen följande datum:

2018-10-04, Ansvarig: Henrik Håkansson
2018-11-01, Ansvarig: Jan Appelqvist
2018-12-06, Ansvarig: Bengt Gustavsson
2019-01-03, Ansvarig: Claes Ahlström
2019-02-07, Ansvarig: Ingemar Nilsson
2019-03-07, Ansvarig: Peder Hermodsson
2019-04-04, Ansvarig: Mikael Andersson
2019-05-02, Ansvarig: Glenn Nilsson