Arbetsdagar

För att föreningen ska gå runt, och för att vi ska kunna hålla vårt område och rullande materiel i skick så har vi med jämna mellanrum arbetsdagar. Det vanliga är att det är arbetsdag sista lördagen i månaden, men även seniorgruppen som har arbetsdag var tisdag (varannan under sommaren).

Arbetslördagar:

Vi börjar på järnvägsmuseet på Kristianstad Södra vid ca 10.00, och så håller vi på så länge vi orkar. 
Nästa arbetsdag: 
24/6. Inriktning gräs- och slyröjning vid lokstallet.
Kontaktperson: Mikael Andersson 0708-172 480

Seniorarbetsgruppen:

På tisdagar arbetar vår seniorarbetsgrupp. De börjar 09.00 och jobbar till minst 14.00.
Under sommaren arbetar man varannan vecka.
Nästa arbetsdag: 3/7. Inriktning bangårdsarbeten.
Kontaktperson: Jan Appelqvist 044-243 840