Kontakta oss

Postadress:
Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar
Västra Storgatan 89
291 54 KRISTIANSTAD

Redaktör ÖSJ-bladet:
Gunnar Håkansson
Väpplingvägen 12
22738 LUND
046-140667
Epost

Webbredaktion:
Olof Wilhelmsson, 0763-790 787
Simon Andersson
Epost

Försäljningsavdelning:
Telefon: 044-243840 Jan Appelqvist
Telefon: 044 – 24 03 71 Claes Ahlström
Epost

 

Trafiksektion:
Olof Wilhelmsson,0763-790787
Mikael Andersson, 0708-172480
trafik@mfosj.se