Erbjudande

ÖSJ-Butiken erbjuder intressanta böcker, trycksaker och vykort.

Köp av föreningens varor stöder föreningens verksamhet, till exempel underhåll av lok och vagnar, samtidigt som köparen får en intressant järnvägsbok!


Senaste boken – Blekinge Kustbana efter breddningen

Har Du inte köpt boken ännu – gör det nu!

Artikelnr: L105           

Boken har hård pärm och 64 sidor med 77 bilder i färg och svartvitt

Vardagsbilder från banarbeten och från såväl person- som godstrafiken på

Blekinge Kustbana efter breddningen till normalspår för drygt 60 år sedan.

Författaren, lokföraren Bengt Gustavsson, har varit anställd vid järnvägen i snart 40 år och har fotograferat järnvägsmotiv i drygt 50 år.

Grafisk utformning: Olof Wilhelmsson

Pris: 175 kr plus porto                                                                                                   

Medlemspris för fullbetalande medlem i mfÖSJ: 150 kr + porto


Lennarts järnvägsvärld i svartvitt. Artikel nr: L 99)

Vardagsbilder från sydsvenska smalspår fotograferade på 1940 – 1980-talen av Lennart Petersson

112 sidor. Inbunden med hård pärm

Pris: 175 kr plus emballage och frakt.   

Medlemspris för fullbetalande medlem i mfÖSJ: 150 kr plus emballage/frakt mot angivande av medlemsnummer vid beställningen.


Utförsäljning av flera enstaka kvarvarande svenska och utländska 

böcker – många till lågt pris!

Flera av böckerna är gåvor som lämnats till föreningen under årens lopp.

Önskar Du köpa någon av följande böcker så vila inte på hanen – först till kvarn…!

 

Siljansbanan – En historisk skildring (UTB 45)

Lars Olof Lind

Utgiven av Svenska Järnvägsklubben/39 i samarbete med Siljans Fartygsförening

Mjuk pärm, limmad, svartvita foto, 80 sidor

Antal ex: 1 st

Pris: 100 kr

SIMRISBANAN på senare år (UTB 46)

Göran Lavesson, Tom Persson, Göran Thomasson

Utgiven av Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar

Mjuk pärm,  limmad, svartvita foto, 96 sidor

Antal ex: 1 st

Pris: 100 kr

Skånsk järnväg (UTB 47)

Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1989/90

Utgiven av Skånes Hembygdsförbund

Mjuk pärm i färg, limmad, svartvita foto, 253 sidor

Antal ex: 1 st

Pris: 175 kr

FRÅN ÖSTERBY ANHALT TILL GIMO STATION, (UTB 48)

Järnvägsliv i ord och bilder

Ruben Björnstedt

Utgiven av Svenska Järnvägsklubben

Hård pärm, limmad, svartvita foto, 119 sidor

Antal ex: 1 st

Pris: 150 kr

VABIS, Järnvägsvagnar 1891-1911 (UTB 49)

Lennart Welander

Utgiven av Streiffert & Co Bokförlag HB

Hård pärm i färg, inbunden, svartvita foto, 96 sidor

Antal ex: 1 st

Pris: 175 kr

 

Äldre kompletta årgångar av ÖSJ-Bladet

Kompletta årgångar av ÖSJ-Bladet från år 1984, 1987 – 1999

Pris/årgång: 25 kr plus emballage och frakt

Vi kan också erbjuda kompletta årgångar av ÖSJ-Bladet från år 2000 – 2005

Pris/årgång: 40 kr plus emballage och frakt

 

Övriga böcker och trycksaker

Se mfÖSJ:s hemsida www.mfosj.se där komplett prislista finns.

 

Beställning

E-post: forsaljning@mfosj.se

Telefon: 044-24 38 40 och 044-24 03 71

Skriftligen till: mfÖSJ, Västra Storgatan 89, 291 59 Kristianstad

Vid beställning ange, namn, adress, telefonnummer, e-postadress (om sådan finns), artikelnummer, antal och om ni vill få varorna skickade eller vill hämta dessa i Kristianstad efter överenskommelse.

Vid beställning av äldre kompletta årgångar av ÖSJ-Blad – ange vilken/vilka årgångar som önskas.

Vid beställning av artikel till medlemspris för fullbetalande medlem i mfÖSJ skall medlemsnummer anges.

Betalning

Betalning sker genom faktura från föreningen.

Kostnad för emballage och frakt tillkommer

Leverans av beställda varor

Leverans av beställda varor sker ca 2 veckor efter beställning.

Välkommen med Din beställning.